KLJUČAR BARIĆ

"U.T.O." Dobri"

Naslovna

Poštovani sukladno događajima oko korona virusa (COVID-19) prisiljeni smo zatvoriti naše servise i radnje na obe lokacije.

Eventualne žurne intervencije izvolite nazvati naše telefone.

Marin Barić 091 486 9999

Jozo Čerina 098 667 999

Ante Barić 091 356 90 55

Ili na naše e-mail adrese: ante@kljucar-baric.com ,  kljucar.baric@icloud.com

Dobrodošli na stranice ključarske radnje Barić.

Vršimo servis svih tipova brava i vrata uključivo i blindirana zaštitna vrata. U mogućnosti smo izmijeniti cijelu bravu, ili samo uložak brave kako cilindrične tako i sefovski tip brave.

Veliki segment našega poslovanja čini planiranje i izrada sustava zaključavanja te plasman sigurnosnih cilindara zašticenih profila, što onemogućuje kopiranje ključeva osim u našemu servisu ili ovlaštenim radnjama. 

SISTEMI - ZAKLJUČAVANJA 

MASTER - KLJUČ

Sistem zaključavanja pojednostavljeno znači programiranje svakog ključa za otvaranje jednih ili više vrata. Jedan ključ može otvarati sva vrata i njega nazivamo “master” ključ.

Više...

RAEFERENCE

Ovlašteni smo servis tvornice TITAN- Kamnik Slovenija više od 15 godina.

U proteklom periodu realizirali smo više stotina sustava otključavanja(master ključ) koje uredno proširujemo i kvalitetno servisiramo.

Svi sustavi su sačuvani u tvorničkom serveru Titan-Kamnik.U našoj arhivi sačuvani su u tiskanom obliku. 


USLUGE

Nudimo širok spektar usluga

PONUDA

Brave za drvena vrata
Brave za metalna vrata
Brave za PVC vrata
Brave za protupožarna i antipanik vrata
Bravice za metalne ormariće
Bravice za namještaj
Sigurnosne brave
Brave za protuprovalna vrata
Brave i okovi za klizna vrata
Brave za hotele i apartmane

Brojač Posjeta