KLJUČAR BARIĆ

"U.T.O." Dobri"

Savjeti


Kako Zamjeniti cilindar ?


  1. Korak  - Otvoriti vrata te sa bočne strane, tj. prihvatniku brave naći vijak koji drži cilindar.
  2. Korak  -  Skinuti vijak prigodnim odvijačem.
  3. Korak - Zakreniti ključ otprilike 10 stupnjeva lijevo ili desno. Kada se prsten cilindra izravna sa tijelom cilindra, uložak se lagano povuče van.
  4. Korak - U novi cilindar umetnite ključ i i zakrenite da se prsten cilindra izravna sa samim cilindrom.
  5. Korak - Na isti način kako ste izvadili stari cilindar sada vratite novi.
  6. Korak - Vratite vijak na svoje mjesto.


Opaska: kod aluminijske ili PVC stolarije koja se sastoji od više profila koji su sami po sebi poprilično napeti, često se dešava da se cilindrični uložak i od strane iskusnih montera teže izvlači. Tada treba popustiti vijke koji drže bravu jer obično oni napinju profile.